historie Klicperova Chlumce

Kdy se v nedli 30.kvtna r. 1937 poprv rozhrnula opona na scn v Dlnickm dom nad Klicperovou hrou Kad nco pro vlast v podn mstnho souboru na festivalu zvanm Klicperv Chlumec, nikdo z ns ochotnk tehdy netuil, e pekrsn mylenka, oslavujc naeho rodka V. K. Klicperu, zapust hlubok koeny a e mnohdy i pes nepekonateln pekky se dochov a dodnes. To desetilet peruen v pravidelnm ronm sledu bylo zpsobeno jednak ptiletou nmeckou okupac a zkazem veker divadeln innosti a druh peruen mlo na svdom vldn nazen o zkazu innosti vech doposud samostatnch spolk MDO a jejich pechod na zvodn kluby.

Jestlie letos slavme padest narozeniny tto divadeln pehldky, naskt se pleitost trochu si zavzpomnat a v pamti si osvit nezapomenuteln chvle a okamiky, kter s sebou vdycky pinel kad Klicperv Chlumec.

Je teba pipomenout e tento festival za celou dobu svho trvn vykazoval adu vynikajcch pedstaven (Farma pod jilmy - Hradec Krlov, Nmluvy Pelopovy - Chlumec n. C., Elektra - Tebechovice, Loupenk - Pardubice, Vzbouen na vsi - Hronov, Divotvorn klobouk - Radnice, Radz a Mahulena - Strnice, Mamzelle Nitouche - Nymburk, Bos nohy v parku - Chlumec n. C.), ale bohuel i adu podadnch, e byl mstem dvou celosttnch pehldek, e se stal dostavenkem nejen ochotnickch soubor, ale i profesionlnch scn a praskch divadel, e umonil bjen pedstaven vybranch soubor MDO, e byl pdiem k uvtn vznamnch osobnost nejen z divadelnho svta, ale i z veejnho ivota, e byl mstem pohrovch sout a okresnch a krajskch pehldek, e proel dobou velk nvtvnosti, v prodnm divadle a ke dvma tiscm divk na pedstaven, ale i dobou velkho divckho nezjmu s mnohatiscovm deficitem, ale hlavn e byl mstem radostnho setkn lid, kte nade ve milovali divadlo.

A jak na tom byl sm patriarcha esk veselohry, n slavn rodk V.K. Klicpera? Z bnho veselohernho repertoru byly vechny jeho hry na scn Klicperova Chlumce sehrny a nkter mn znm dokonce navc. Konen posute sami. Z 15 autorskch titul ve 28 proveden si primt udrel Hadrin z ms, kter byl uveden na esti pehldkch, na tech pak Kad nco pro vlast, na dvou Veselohra na most, Divotvorn klobouk, Rohovn tverroh, Lh a jeho rod Svojansk, Ti hrabata najednou, Prask tetinky a ensk boj. Vc ne jasn dkaz, e jsme na Klicperu nezapomnaly a uvedenm jeho her jsme vzdali nejvelej hold jeho pamtce.

Mal ohldnut za 5-ti ronky Klicperova Chlumce v letech 2008 - 2012

Skonil 65. ronk Klicperova Chlumce a tak nm dovolte se poohldnout za poslednmi pti ronky. Jist nejvt devizou na divadeln pehldky je pedevm neutuchajc zjem divk. Pohled do pln obsazenho hledit je tou nejvt odmnou kadho ochotnka.
V tomto obdob mohli nai divci zhldnout celkem 38 pedstaven v proveden 22-ti soubor.
Nejastji jsme samozejm vidli domc ochotnky. Piln divk spatil domc soubor v 13-ti provedench sedmi inscenac. Z tohoto potu bylo jedno pedstaven dtsk.
Dvakrt jsme mohli vidt divadelnky ze souboru Havlek Neratovice, J. K. Tyl Mezimst a J Podbrady.


Zajm vs, jak jsme v poslednch pti letech hrli my?

Tady je pehled naich her a jejich reprz z let 2008 a 2015.

hra poet reprz z toho v Chlumci
Agentura Drahouek 17 4
Brouk v hlav 19 7
Dmsk krej 21 4
Charleyova teta 22 7
Jak bylo ertm v pekle zima 5 1
Ltajc snoubenky 16 4
Moje dcera pracuje v Pai 3 2
Na sprvn adrese 13 5
O Silomilovi 3 0
Otylka 37 6
Sugar - nkdo to rd hork 20 7

Celkem jsme v tomto obdob sehrli ctyhodnch 175 pedstaven, z toho 48 na domc scn.