Divotvorn hrnec

Slovo reisra:
Kdy se na obzoru objevil 70. ronk na pehldky amatrskho divadla Klicperv Chlumec, zamleli jsme se, m toto vznamn jubileum uctt. Padaly nvrhy oprit a znovu uvst na jevit hru Sugar, s n jsme ve sv dob slavili velk spch a mimo jin i otevrali nov divadlo. Kdy jsem se nad tm, s odstupem, hloubji zamlel, rozhodl jsem se, e to nakonec neudlm. Dvod se nabz hned nkolik. Jednak od t doby u uplynulo vc ne deset let, co je doba dost dlouh na to, aby herci zapomnli nejen text, ale i vechna ta drobn co, jak a pro, kter jsou k spn inscenaci nezbytn, a zrove je to doba pli krtk na to, aby se emoce, kterou hra v divcch vzbuzovala pln vytratila. Jak prav klasik, dvakrt vstoupit do stejn eky zkrtka nelze.

A tak nakonec i v souboru zvtzil nzor, e nejen divk, ale i herci si zaslou pedvst hru novou. Pak nastalo dlouh obdob hledn. Kdo nkdy nco podobnho musel eit v, jak strastipln a ubjejc je to innost. Zvl᚝, kdy se m jednat o hru pro velk poet herc, v n inkuje iv hudba, dti, a zahrnovat m tak zpv a tanec. Po dlouhm vhn jsem dospl k nzoru, e hra Jiho Voskovce a Jana Wericha, Divotvorn hrnec, by mohla dvat anci, naplnit vechny vytyen nroky. Piznm se ale hned, e ta volba nebyla tak pln nhodn. Wericha a jeho hry mm v hledku u dlouho a jestli nkterou z jeho her povauji za obzvl᚝ zdailou, pak je to prv Divotvorn hrnec.

Jedn se o pohdkovou komedii, v n me dostat pleitost ve, o em tu ve byla e. Samotn text je pak tak nadasov, e me i dnenho divka pivst k zamylen, jestli se vechno kolem ns opravdu tak pekotn mn, nebo jestli v ns ten dojem nkdo nebo nco jen zmrn vyvolv a ve skutenosti se nemn vbec nic, protoe jsme stle stejn lid, se svmi sny a touhami, se svmi dobrmi i patnmi vlastnostmi, se svmi iny i se spoustou slov, ktermi se je obas sname prezentovat i obhjit.

eskoslovensk premira tto hry se uskutenila 6. bezna 1948 v praskm divadle V+W. A byla to udlost vskutku nevedn, protoe se jednalo o opravdu prvn americk muzikl, a to nejen u ns, ale dokonce i v Evrop (Svtovou premiru ml tento muzikl na Broadwayi v lednu roku 1947). Libretist E. Harburg a F. Saidy byli s J. Voskovcem a J. Werichem blzkmi pteli a hlavn proto jim nejsp nechali naprosto volnou ruku a dali prvo, nejen na peklad, ale i na autorskou pravu. A tak se z Finians Rainbow zrodil Divotvorn hrnec, z irskch emigrant se stali et pisthovalci a sktek Og se pemnil na jihoeskho vodnka ochtana. V tto roli pak po dlouh lta exceloval sm Jan Werich a pestoe se tuto postavu pozdji pokouelo ztvrnit mnoho vhlasnch herc, troufm si tvrdit, e jeho mistrovstv nakonec nikdo z nich nepekonal.


Hereck obsazen

Ka MarlkovRadka Pokorn nebo Michaela Suchnkov
Josef Marlek, jej otecPetr Pokorn
Vodnk ochtanJaroslav Mlek
ZuzanaVra Kmonkov
Woody, bratr ZuzanyJindich afrnek
Buzz ColinsVclav Poskoil
Sentor RandalJosef Komrek
erifJaroslav Hldek
PastorStanislav Daek
HonzaPavel Suchnek
1. geolegMilan Hany
2. geolegJosef Krtk
Miss Bercy (Bersi)Lenka Mllerov
Miss Dacy (Dejsi)Petra Koliov
Pomocnk erifaStanislav Houka
drustevnci a drustevniceSylva Novkov, Anna Kmonkov,
Eva imonov, Radka Podneck,
Milena Komrkov, Soa Firbacherov,
a dal a dal

HudbaBig Band Melodybrass
ChoreografieKateina a Martina Surovy
Tanen slatanen skupina She-pot
Scnamanel Mlkovi
KostmyJana Tukov
Svtla a zvukTom Ricka, Luk Pavel
ReieJaroslav Mlek