Vtejte na naem webu

Nachzte se na strnkch divadelnho souboru "Klicpera" Chlumec nad Cidlinou.

Pejeme Vm pjemn brouzdn naimi strnkami, tme se na Vs a doufme, e se s Vmi uvidme na nkterm z naich pedstaven.

Program 71. Klicperova Chlumce

21. 9. 2018 - zatek 18:00
In memoriam
Sentorka za Pardubicko, Pelousko a Chlumecko Milue Horsk vs zve na vernis vstavy In memoriam. Vstavu pipravil Odbor pro vlen veterny Ministerstva obrany esk republiky a je
vnovna pamtce novodobch vlench vetern. Na devatencti panelech budou pedstaveny osudy 37 mu a en, zemelch pslunk Armdy esk republiky. Krom vlench vetern, jejich ivot vyhasl v zahrani, jsou zde uvedeny i pbhy vlench vetern, kte zemeli v esk republice v dsledku tragickch nehod pi vkonu sluby, ale i na nsledky zvanch onemocnn, je pedasn ukonila jejich mlad ivoty.
Vce informac na: http://www.inmemoriam.army.cz/vystava-memoriam
Vstava potrv od 21. 9. 2018 do 12. 11. 2018.
In memoriam

Vernis vstavy In memoriam Mal sl Klicperova domu

28. 9. 2018 - zatek 19:00
Marika Singers
2018 - Frankfurt am Main, Praha, Chlumec nad Cidlinou coe maj spolenho? Nebudeme vs touto hdankou radji dlouho trpit - je to vystoupen skvlho voklnho tlesa Marika Singers, kter nm letos oteve zahajovacm koncertem 71. ronk divadeln pehldky Klicperv Chlumec.
A co meme oekvat? Profesn i vkov pomrn nesourodou, asi 20lennou, partu lid, kter spojuje lska k hudb a kte vs rozhodn nebudou nudit. nrov pestrost, profesionln pednes, viditeln radost ze zpvn, skvl hudebn doprovod to ve dl z jejich vyprodanch koncert, ji pes deset let, vystoupen, na kterch se lid bav a rdi na n vzpomnaj, a to jak v tuzemsku, tak v zahrani pi jejich pravidelnch turn.
Piblin osmdestiminutov, stylov pestr, koncert zan v 19 hodin a posluchai se mohou tit jak na skladby slov, sborov, tak na pr psn v podn ist pnskho kvinteta Voices. Na poadu budou jak psn muziklov i filmov, tak njak ty svtov pecky poslednch let, ale teba i nevedn skladba seversk i exkluzvn kousek ve svahiltin.
Pipravte se nejen poslouchat, ale nezapomete se i dvat, nebo vidt pi dirigovn jejich fovou, pan Mriy Diviovou, profesionln pvkyni a uitelku zpvu, to je opravdu strhujc zitek. Rezervujte si vas vstupenky, protoe bude nabito!
Vce informac na www.marikasingers.cz
Marika Singers

koncert tohoto voklnho tlesa poprv v Chlumci 
29. 9. 2018 - zatek 19:00
Divadelni klub Vrchlab
Ho m panenko:  

O souboru:
Ochotnick spolek pi Divadelnm klubu Vrchlab vznikl v roce 2011 jako logick krok nov zaloenho a vybudovanho divadla - Divadelnho klubu. Od potku sv existence se jedn o naprosto kompaktn a stabilizovan soubor, kter pevnou st sv innosti a tvorby pipravuje a realizuje kolektivn.

O he:
Hra Ho, m panenko! je druhou nastudovanou divadeln pravou filmov pedlohy Miloe Formana. Film Miloe Formana Ho, m panenko! pravdpodobn znte. Vrchlabt urit, vdy se odehrv u nich, ve Vrchlab, a jeho hlavn pedstavitel ij kolem. Vrchlabt ochotnci jen vymnili sl a psl za kousek jevit a hoc chalupu za mistrn namalovanou revulku. A doufaj, e snad nezapomnli na dnou z vtipnch scn slavnho filmu. V, e s trochou humoru a pr psnikami toto pedstaven Divadelnho Klubu Vrchlab nikoho neuraz.

Osoby a obsazen:
Lojzk, estn pedseda hasi .......Vclav Vondruka
Velitel, souasn velitel hasi .....Ji Vlach
Josef, poadatel a hlda tomboly ........Petr Bm
Marie, jeho ena .........................Jitka Kramplov
Ota, len plesov komise .................Tom Vlach
Rena, jeho ena ........................Jitka Urbanov
Vclav, poadatel ........................Tom Mikula
Zdenika, dal z en ....................Michaela Fingerov
Servrka, prost servrka nebo hospodsk .Ilona tefanov
Ruda, ten, co mu vyho chalupa ..........Martin Tepl
Zajc, mladej, prv se z vojny vrtiv .Ota ivrn
Dve, dcera Rudy ........................Leona ihkov
Dve 2, kandidtka na miss s plavkami ...Ota ivrn
Matka,matka jedn z kandidtek ...........Hana Veselovsk

prava a reie ...........................Vclav Vondruka
Scna ....................................Vclav Vondruka
Kostmy ..................................soubor
Pouit psn ........................... vybral soubor, texty upravil V. Vondruka
Klavrn doprovod ........................Radek Hanu
Ho m panenko: 

Divadelni klub Vrchlab

2. 10. 2018 - zatek 19:00
DS Jirsek Nov Bydov, tvr skupina Trapas
Ladislav Smoljak, Zdenk Svrk, Jra Cimrman, Pavel Klepa:  Hospoda Na mtince

O souboru:
Divadeln spolek Jirsek byl zaloen roku 1905, tud m za sebou bohatou historii. Hned bhem prvnch deseti let po zaloen sehrli novobydovt ochotnci velk poet pedstaven a zaadili se tak mezi vznamn divadeln spolky regionln scn. Jejich psoben bylo perueno a v roce 1986, kdy bylo Jirskovo divadlo - jejich domovsk scna - uzaveno kvli plnovan rekonstrukci. Trvalo dlouhch sedmnct let, ne bylo 14.nora 2003 Jirskovo divadlo znovu oteveno. Novobydovt ochotnci se tak mohli znovu vrtit na svou scnu a zat pst novou spolkovou historii. Od t doby maj na kont ji nkolik spnch premir a spoustu reprz.

Slovo reisra:
Hospoda na mtince nen z nejmladch. Kad z ns v, e jakkoli nemovitost, kdy m za sebou nkolik desetilet existence, potebuje tu a tam njakou opravu, adaptaci nebo renovaci. Kdy jsem se svil svmu kamardovi v restauraci, e mm v myslu restaurovat Restauraci na mtince, prohlsil: No to zase bude njak Klepaovina\\\". (V pvodnm znn bylo psmeno a zmnno na dlouh mkk . No vono v t hospod mezi chlapama se to snese.) To ns ale neodradilo a s kamardy Mirkem, Vlou, Michalem a Honzou jsme se pustili do dla. Tu jsme pisypali vpno, tu jsme pidali psek, ale pytle, pytle jsou originl. Kdy se k nm pidala Eva a Elika, bylo dlo zkzy dokonno. Tak si Vs, ven ptel, dovoluji pozvat na kolaudaci.

O he:
Velmi voln zpracovn velmi znm hry Divadla Jry Cimrmana.

Osoby a obsazen:
Hostinsk .............................. Vladimr Veteka
Hrab Zeppelin ......................... Michal Skalick
Vze Kulhnek ......................... Jan Kohout
Inspektor Trachta alias Ludvk ......... Mirek Tupec
studentka, Karkulka, Maenka ........... Elika Sejkorov

Zpvn party pednese .................. Eva Stakov
Hudebn spoluprce ..................... Ji Vacek, Jana Tich, Frantiek Dme
Svtla ................................. Lubomr Tesak
Zvuk ................................... Stanislav Hudec a Ji Hruka
Inspice ................................ Svtlana Vackov
Npovda ............................... Dana Hrukov
Vroba kulis ........................... Josef Vidra
Zvuky, ruchy, rmusy ................... Djamel Damka Kandoussi
Kolektivn reii vedl laskavou rukou ... Pavel Klepa
Ladislav Smoljak, Zdenk Svrk, Jra Cimrman, Pavel Klepa: Hospoda Na mtince

DS Jirsek Nov Bydov, tvr skupina Trapas

6. 10. 2018 - zatek 19:00
DSMimochodem Lede nad Szavou
Michaela Doleelov, Roman Vencl:  Kdy se zhasne

Osoby a obsazen:
Imelda ........ Tereza Dvokov
Trevor ............ Vojtch Roul
Nina .............. Markta Ssov
Arthur ............ Filip enek

Reie ............. Josef Ndvornk, Filip enek
Zvuk .............. Radek Vanek
Michaela Doleelov, Roman Vencl: Kdy se zhasne

DSMimochodem Lede nad Szavou

20. 10. 2018 - zatek 19:00
DS Jana Nepomuka tpnka Chrudim
Jacques Vilfrid, Jean Girault:  Bez obadu

O souboru:
Spolek byl ustanoven v roce 1992 a v souasn dob registruje asi 35 len a blzkch pznivc souboru. V repertoru maj chrudimt ochotnci aktuln 7 her, kter hraj jak na prknech domovsk scny - chrudimskho divadla, tak i na zjezdovch tacch. Jsou ryze amatrskm souborem. Sami si zajiuj ppravu inscenac, reijn veden i technickou strnku pedstaven.
Za poslednch 10 let uvedli vce ne 10 premir, aktivn se podlej na rozvoji kulturnho ivota v Chrudimi a chrudimskm regionu. Bhem sezny odehraj destky pedstaven, astn se divadelnch pehldek, pipravuj akce u pleitosti vznamnch udlost ve mst. Kadoron organizuj festival amatrskho divadla Chrudimsk opona a od roku 2010 podaj Divadeln bl.

O he:
Bez obadu je star komedie francouzskch autor Jacquese Vilfrida a Jeana Giraulta. V roce 1963 byl podle n natoen film, ve kterm poprv zazil vten komik Louis de Funee.
Pvodn komedii peloila Elika Podhorsk, pro souasn esk jevit ji podstatn upravil Jan Drbohlav. Autor tto pravy vychzel jak z filmovho proveden, tak i z pvodn divadeln komedie, co umonilo ponkud zrychlit spd pvodn francouzsky upovdan komedie. V tomto tvaru ji v divadle ABC zreroval filmov a televizn reisr Jan Pecha jako svj divadeln debut.
Chrudimsk soubor si hru ponkud upravil vzhledem k monostem amatrskho divadelnho souboru. Netradin pojet scny je dno mj. snahou o vejit se do co nejmenho hracho prostoru. Jak se chrudimskm ochotnkm dlo podailo, to mus posoudit divci. Herci vzkazuj, e se budou snait, abyste se dobe bavili, tak jako se oni bavili pi zkoukch, nebo text tto hry ke smchu prost nut.
Dj inscenace divka pesvd o tom, e i lid hodn bohat mohou mt velk starosti. Pbh burzovnho makle, kterho krsn, le naivn, manelka svm drkem k narozeninm dovede na pokraj krachu. Pi zchran rodinnho majetku se tak mus zapojit vichni rodinn pslunci. A e o nedorozumn a komick situace nebude nouze, na to mete vzt jed!


Osoby a obsazen:
Leonard, burzin .............. Martin Nunv
Xanthia, manelka ............. Monika Slezkov
Patricie, dcera ............... Andrea Chvojkov
Paul, jej bratr ............. Ji Kratochvl
Lulu, jeho snoubenka ....... Alena Kaparov
Antoine, npadnk ............. Miroslav Mach
Simon, pojiovk ............. Jakub Slezk
Charles, majordomus ........... Ludk Vlk

Reie, hudba, atd. ............ Karel Bza
Scna, rekvizity, atd. ........ Jan Slezk
Svtla, zvuk .................. Dominik Vondra
Kostmy, atd. ................. Anna Slavkov
Baletn poradce ............. Ivo ulc
Npovda ...................... kdo zrovna me
Jacques Vilfrid, Jean Girault: Bez obadu

DS Jana Nepomuka tpnka Chrudim

27. 10. 2018 - zatek 19:00
DS J. K. Tyl Mezimst
Ray Cooney:  Rodina je zklad sttu

O souboru:
Divadeln soubor J. K. Tyl navazuje na dlouholetou tradici divadelnictv v Mezimst, v obci se divadlo hrlo odjakiva. Jeliko na zatku 20. stolet v pohraninm msteku Mezimst bylo jen 3,5% ech, jednalo se o divadlo pevn nmeck. To se vak v budoucnosti zmnilo a esk divadlo se stalo pevnou soust kultury v obci. Oficiln divadeln soubor J. K. Tyl Mezimst vznikl v roce 1931 a od tto doby m na kont destky a destky her vech nr. V padestch letech zskal soubor svoji pevnou zkladnu na ndra. V bval ekrn druh tdy bylo zbudovno divadlo, kter slou divadelnkm dodnes. Pr jen Mezimst a Pa maj divadlo na ndra. Ale protoe v Pai jde spe o kabaret, je Mezimst pravdpodobn jedin divadeln scna, kde vs obas bhem hran pehlu lokomotiva.


O he:
Po poslednch velmi spnch komedich Habara (soubor uvedl v roce 2015) a Peklo v hotelu Westminster (soubor uvedl v roce 2013) z per Michaela a Raye Cooneyovch, se mezimstt opt rozhodli shnout do dl tchto rodinnch autor vychzejcch z nejlepch tradic anglick komedie s komplikovanou zpletkou a suchm britskm humorem.

Hra Rodina je zklad sttu je komedi z lkaskho prosted, kde se hlavn hrdina pipravuje na velmi dleitou pednku, kter mu me odstartovat hvzdnou lkaskou kariru. Nicmn pr minut ped vystoupenm, dostane neekanou nvtvu. Bval milenka, zdravotn sestra, se po 18 letech vrac do nemocnice, aby mu oznmila, e spolu maj dosplou dceru. okovan lka, ktermu za dvemi stoj manelka, mus za pomoc l, blam a platnch koleg, z tto situace njak vybruslit. Bohuel se mu situace, i pes vekerou snahu, vymyk z rukou...


Osoby a obsazen:
Dr. David Mortimore ................ Ale Kuera
Dr. Hubert Bonney .................. Zdenk Mach
Dr. Mike Connolly .................. Ji emlika
Rosemary Mortimorov ............... Dana Vikov
Jane Tateov ....................... Veronika Nekvindov
Vrchn sestra ...................... Irena Kozkov
Lady Drakeov ...................... Jaroslava Chaloupkov
Leslie ............................. Zuzana Hrukov alt. Michaela Jansov
Serant ............................ Zdenk imek
Bill ............................... Antonn Zelen
Matka .............................. Da Justov
Zdravotnk ......................... Lubo Umlauf

Reie .............................. Irena Kozkov
Scna .............................. Ji Kapar, Irena Kozkov
Svtla ............................. Martin Gottwald
Zvuk ............................... Jan Kapar
Kulisy ............................. Lubo Umlauf a spol.
Npovda ........................... Antonn Zelen, Lubo Umlauf, Kateina Suchomelov
Propagace .......................... Jan Kapar
Z anglickho originlu peloil .... Betislav Hodek
Ray Cooney: Rodina je zklad sttu

DS J. K. Tyl Mezimst

2. 11. 2018
Loutkobran: O slepice a kohoutkovi
Loutkobran: O slepice a kohoutkovi

 Pedstaven pro kolky, koly a veejnost 8:30 a 10:15

3. 11. 2018 - zatek 13:00
Loutkobran
Po tinct se sejdou divadeln nadenci na malm festivalu oslavujcm nejen loutkov, ale i inohern a alternativn divadlo. Zveme vs tmto na setkn dt i dosplch, divadelnch nadenc z loutkskch soubor z daleka i z blzka. V sobotu se od 13 hodin mete tit na bloky loutkovch pedstaven pro dti a veer vs ek program pro dospl.
Loutkobran

 Setkn loutka a pznivc divadla

10. 11. 2018 - zatek 19:00

Slavnostn vyhlen vsledk:  

Slavnostn vyhlen vsledk: 


Mal sl Klicperova domu

Pehldka je podna ve spoluprci s Mstem Chlumec nad Cidlinou, pod ztitou mstopedsedkyn Sentu Mgr. Milue Horsk a starosty Chlumce nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila, za finann podpory Krlovhradeckho kraje a Msta Chlumec nad Cidlinou.

 


Pozvnka

Jste-li ochotnick soubor a mte ve svm repertoru njakou pknou komedii, zkuste ns kontaktovat, teba i vy si na ptm Klicperov Chlumci zahrajete.