Vtejte na naem webu

Nachzte se na strnkch divadelnho souboru "Klicpera" Chlumec nad Cidlinou.

Pejeme Vm pjemn brouzdn naimi strnkami, tme se na Vs a doufme, e se s Vmi uvidme na nkterm z naich pedstaven.

Vsledky 70. ronku Klicperova Chlumce

Skonil 70. ronk divaden pehldky amatrskch soubor Klicperv Chlumec.
Zde vm pedkldme jeho vsledky.

Ceny divk:

  1. místo v diváckém hlasování - DS Vrchlabí za interpretaci hry Myslíme jenom na to...
  2. místo v diváckém hlasování - DS Bozkov za interpretaci hry Pro mui neposlouchají a eny neumjí íst v mapách
  3. místo v diváckém hlasování - Jesliky Josefa Tejkla Hradec Králové za interpretaci hry Jak je dleité míti Filipa

Divck cena za loutkov pedstaven:

Maminy Jarom Noe Jonáš a ti druzí

 

Ceny udlen porotou:

Cena Antonna Lauterbacha

DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou za interpretaci hry Divotvorný klobouk

Ceny za nejlep hereck vkon

Nejlepší enský herecký výkon - Jana Portyková za ztvárnní role tety Augusty ve he Jak je dleité míti Filipa

Nejlepší muský herecký výkon - Felix Lombard za ztvárnné role komisae Pelissiéra ve he Turecká kavárna

Nejlepší dtský herecký výkon - Sofinka Kvasniková ve he Divotvorný hrnec

Dal ceny za hereck vkony

Martin Teplý za ztvárnní role pedsedy JZD ve he Myslíme jenom na to

Jitka Kramplová  za  ztvárnní role vrchní sestry ve he Myslíme jenom na to

Jitka Urbanová  za ztvárnní role Boeny ve he Myslíme jenom na to

Ilona Štefanová za ztvárnní role Vrky ve he Myslíme jenom na to

Barbora Vaková za ztvárnní role Julietty ve he Nevsta k pohledání

Jaroslav Brendl za ztvárnní role pana Gautiéra ve he Nevsta k pohledání

Josef Kurfit ml. za ztvárnní role Testosterona ve he Pro mui neposlouchají a eny neumjí íst v mapách

Lenka Pacholíková za ztvárnní role sleny Lucie ( jejich spolená zdravotní sestra) ve he Pro mui neposlouchají a eny neumjí íst v mapách

Jan Soudil za ztvárnní role pana Eduarda (umlec, homosexuál a optimista) ve he Pro mui neposlouchají a eny neumjí íst v mapách

Lucie Pacholíková za ztvárnní role paní Ireny (šestkrát rozvedená, pesimistka a feministka) ve he Pro mui neposlouchají a eny neumjí íst v mapách

Jaromír Ouhrabka za ztvárnní role pana Richarda ve he Pro mui neposlouchají a eny neumjí íst v mapách

 Vojtch Záhora za ztvárnní role Jacka ve he Jak je dleité míti Filipa

Judita Brodská za ztvárnní role Gvendoliny ve he Jak je dleité míti Filipa

Lucie Vodáková za ztvárnní role Jiinky ve he Turecká kavárna

 Karel Uhlí za ztvárnní role Adriena de Beaumant ve he Turecká kavárna

Loutkobran

Tvrí skupin „Písn tajné“ za pípravu a organizaci Loutkobraní a pípravu a realizaci kvízových soutí „ Divadelní dýchánek“ pro základní školy i veejnost.

estn uznn

tylístek – ZUŠ Chlumec - Za inscenaci „O Káe a ertovi.“

Tak jo! - ZUŠ Chlumec - Za inscenaci „Cirkus tak jo!“

Zip - ZUŠ Chlumec – Za inscenaci „Z.I.P. Agentura.“

Za dvemi – ZUŠ Chlumec - za „ Podveer Za dvemi.“

Zvltn cena

 Franišek Holík – ád Zlatého fandy

 

Pozvnka

Jste-li ochotnick soubor a mte ve svm repertoru njakou pknou komedii, zkuste ns kontaktovat, teba i vy si na ptm Klicperov Chlumci zahrajete.