Vtejte na naem webu

Nachzte se na strnkch divadelnho souboru "Klicpera" Chlumec nad Cidlinou.

Pejeme Vm pjemn brouzdn naimi strnkami, tme se na Vs a doufme, e se s Vmi uvidme na nkterm z naich pedstaven.

Akce v rmci 10. vro oteven Klicperova domu

14. 9. 2016 - zatek 18:00
Lska je radost srdce
Vernis vstavy charismatickho vtvarnka a poety Honzy Volfa.
Jan Volf se narodil v Praze na Bulovce, ale ji ve tech letech odjel s matkou do Sliae na Slovensku, kde il a do svch 16 let.
Pot co nebyl v Kremnici pijat na stedn vtvarnou kolu, se vrtil do Prahy, kde poslze vystudoval Stedn umleckou kolu Vclava Hollara. Na vysokou kolu nebyl pijat z kdrovch dvod. Po kole se tyi roky ivil jako uklize v metru, pot pracoval rok v podniku Geodzie jako dlnk, nae zaal prodvat svoje grafiky na Karlov most. Zpotku na erno a po roce 1989 oficiln. Zde, jak pe pod irm nebem strvil dlouhch tinct let. Mezitm se, ve 30 letech, oenil. Po rozpadu manelstv, z nho vzely dv dti, nsledovalo obdob sebehledn, je trvalo nkolik let.
V roce 1996 zaloil Nakladatelstv jednoho autora, v nm od t doby vydv svoje dla knky, plakty, kalende, die a jin drobnosti.
Potky nebyly vbec jednoduch, mnoz jej zrazovali, ale postupem doby si zskal adu pznivc.
Vstup zdarma.
Vstava potrv do 7. 11. 2016 a je prodejn.
Lska je radost srdce

 Mal sl Klicperova domu vstup zdarma

28. 9. 2016 - zatek 19:00
Slavnostn veer k 10. vro oteven Klicperova domu
Komponovan veer slova a hudby za doprovodu kapely Melodybrass, skupiny She Pot a len DS Klicpera
Vstupn: 100 K
Slavnostn veer k 10. vro oteven Klicperova domu

 
29. 9. 2016 - zatek 16:00
Jak slunko na vechno pilo a Papr, papr, papr
Dv divadeln pedstaven v podn DS Psn tajn! z Chlumec nad Cidlinou.
Jak slunko na vechno pilo (pro nejmen dti, dlka pedstaven 25 minut)
O tom, jak se ze zelench nezralch rajat, jahod a ten vyloupnou krsn erven plody.
Papr, papr, papr (pro dti od 3 let, dlka pedstaven 25 min)
Jak von? Jak vypad? Jak zn? Jak inspiruje? Jak se promuje? Jak chutn?...PAPR?
Po skonen tohoto pedstaven bude nsledovat dlna pro dti, kde se nau skldat rzn vci a zvtka z papru.
Vstup na ob pedstaven zdarma.
Jak slunko na vechno pilo a Papr, papr, papr

 Vstup zdarma

30. 9. 2016 - zatek 19:00
Slavnostn koncert k 10. vro oteven Klicperova domu Kumpanovi muzikanti
Koncert souasn nejlep esk esov, dechov a slov kapely.
V programu zazn tyto orchestrln a slov skladby:
Jany (Ji Tesak)
Rozkon (Miloslav R. Prochzka)
Moravsk srdce (Miloslav R. Prochzka)
One Moment in Time (arr. Miloslav R. Prochzka)
Power of Love (arr. Zdenk Novk)
Pepinka (Miloslav R. Prochzka)
Denisova (Miloslav R. Prochzka)
V. K. (Ji Tesak)
The Rose (arr. Frantiek Jebek)
Kozlek ve vinohrad (Miloslav R. Prochzka)
Tureck pochod (W. A. Mozart, arr. Frantiek Jebek)
Onkel Joe (Miloslav R. Prochzka)
Obrovsk (Bohumr Kamenk)
My Heart will go on (arr. Miloslav R. Prochzka)
Hanika (Karel Blek)
Dda Milo (Miloslav R. Prochzka)
Hard To say Im sorry (arr. Frantiek Jebek)
Veversk Bitka (Ji Tesak)
Hey Jude (arr. Miloslav R. Prochzka)
Vstupn: 340 K, studenti / dchodci / dritel ZTP: 240 K
Slavnostn koncert k 10. vro oteven Klicperova domu Kumpanovi muzikanti

 
1. 10. 2016 - zatek 10:00
Den otevench filmovch dve Klicperova domu Vstup zdarma
10:00 hod. Velk okov loupe
animovan / dobrodrun / rodinn film
dlka 85 min., pstupn
12:00 hod. RINO Pbh pina
Dokumentrn portrt Karla Kchera, nejslavnjho eskoslovenskho pina druh poloviny 20. stolet
dlka 96 min., pstupn
14:00 hod. Vybjen
komedie R
dlka 94 min., pstupn
Hraj: Ondej Sokol, Michal Suchnek, Richard Genzer, Simona Krainov, Simona Babkov, Luk Vaculk
17:00 hod. Zootropolis: Msto zvat
Dobrodrun animovan komedie
dlka 109 min., pstupn
19:00 hod. Andlek na nervy
komedie R
dlka 105 min., pstupn od 12 let
Hraj: Pavel eznek, Anna Kadevkov, Petra ernock, Adam Mik
21:00 hod. Neon Demon
fashion horor z opojnho prosted luxusnch klub
dlka 117 min., pstupn od 15 let
Vstup zdarma.
Den otevench filmovch dve Klicperova domu Vstup zdarma

 

Program 69. Klicperova Chlumce

2. 10. 2016 - zatek 19:00
DS Jirsek Nov Bydov
Florimond Herv / Henri Meilhac a Albert Millaud:  Alleluja, svat Nitu!

Pbh o kltern chovance Denise a Clestinovi, uiteli zpvu, klternm varhankovi a zrove operetnm autorovi, je vtipnou konfrontac t rozdlnch svt: kltera, divadla a kasren. Bydovt ochotnci nabdnou tuto vpravnou klasickou operetu v sporn verzi.
Text jejich inscenace vychz z klasick pravy Oldicha Novho (Dilia Praha, 1960), ale inspirovali se tak jejm zpracovnm v Divadle Jesliky v Hradci Krlov (1994), kter nabdlo zajmav odstup od tradinho pojet. Jan Dvok, autor pravy, svou tehdej inscenaci nazval Co zbylo z Mam\'zell Nitouche, aneb vpravn klasick opereta v sporn verzi, zato vak s nkolika eskmi motivy. I bydovt ochotnci v mnohm krtili (i nov pidvali), ale zbylo jet dost a dost
Florimond Herv / Henri Meilhac a Albert Millaud: Alleluja, svat Nitu!

DS Jirsek Nov Bydov

8. 10. 2016 - zatek 19:00
DS J. K. Tyl Mezimst
Michael Cooney:  Habara

Eric Swan ije v dom se svoj manelkou a jednm podnjemnkem. Bohuel, je bez prce a tak se sna pilepit si, kde se jen d. Jednou zjist, e tdr sociln systm m trhliny. ednkm toti sta jen hlsit, e v dom ije i spousta dalch njemnk, kte jsou velmi nemocn, bez prce a nkte dokonce prv umeli. To se pot pspvky na njem, lky, jdlo i pohebn jen sypou. Ovem tak dlouho se chod se dbnem pro vodu, a pijde kontrola ze socilky a chce vechny ty nemocn njemnky vidt. Ale Eric je doma sm, jen se svm podnjemnkem. To pak mus na ednky sehrt podnou HABARU...
Michael Cooney: Habara

DS J. K. Tyl Mezimst

15. 10. 2016 - zatek 19:00
DS Vrchlick Jarom
Nikolaj Vasiljevi Gogol:  enitba

Groteskn podvan o dlouho chystanch nmluvch i strachu dostat se jednou pro vdy do chomoutu... Do domu vdavekchtiv star panny Agty sezve dohazovaka Tekla estici npadnk, kte se ji nemotorn sna zaujmout svmi pednostmi. Faransky, leckdy neobratn, zbable, vdy bezostyn a sebevdom.
Tato hra, v n se snoub smch i smutek, vyprv o blbosti a malosti, o pinoen se ve strachu ze ztka, ale taky o velk touze, nenaplnn lsce, patn taktice a selskm rozumu.
Nikolaj Vasiljevi Gogol: enitba

DS Vrchlick Jarom

22. 10. 2016 - zatek 19:00
DS Vicena st nad Orlic
Jan Vchal:  Madam Colombov zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant?

Lehce blzniv detektivn komedie toc se okolo ukradenho diamantu. Lord Ham-milk-ton zakoup do sv sbrky malikost vzcn diamant zvan Rov ptakopysk, kter je vak nsledujcho dne pekvapiv odcizen. Na zklad tohoto zjitn se rozhodne spolu se svm komornkem Jamesem sezvat na sv anglick panstv vechny vhlasn detektivy. Pes hojn rozeslan e-maily se vrt pouze jedna kladn odpov od poruka Colomba, z kterho se po pjezdu vyklube jeho ena Margaret. Madam Colombov ptr, kde se d, vyslch vechny podezel a vyhodnocuje jednotliv dkazy. Ptrn komplikuje pouze fakt, e jeden z podezelch diamant skuten ukradl, dal dva se jen domnvaj, e ho ukradli, a ostatn nemaj vbec dn alibi. Nebyla by to ovem madam Colombov, kdyby ji to zmtlo.
Jan Vchal: Madam Colombov zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant?

DS Vicena st nad Orlic

28. 10. 2016 - zatek 19:00
DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou, premira
Alan Ayckbourn:  Postelov fraka

Rozhdanmu manelskmu pru, hysterick Nin a egoistickmu jedinkovi Tomovi, se poda svm nevhodnm chovnm a dokonce i rvakou, rozbt veern party u kamarda jet dve, ne zaala. Nevhodnost svho chovn korunuje Nina nvtvou Tomovch rodi ve dv hodiny rno, aby si jim postovala na jejich syna a Tom v tut dobu navtv manela Julie, kter je momentln upoutn na lko, aby mu vysvtlil, e kdy se s jeho manelkou na zanajcm verku lbal, vlastn vbec, ale vbec o nic nelo!...Nakonec se poveden dvojice vrac do bytu, kde mla bt pvodn party a sv usmiovn peet milostnm objetm v posteli hostitel!
Alan Ayckbourn: Postelov fraka

DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou, premira

29. 10. 2016 - zatek 19:00
DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou, soun pedstaven
Alan Ayckbourn:  Postelov fraka

Rozhdanmu manelskmu pru, hysterick Nin a egoistickmu jedinkovi Tomovi, se poda svm nevhodnm chovnm a dokonce i rvakou, rozbt veern party u kamarda jet dve, ne zaala. Nevhodnost svho chovn korunuje Nina nvtvou Tomovch rodi ve dv hodiny rno, aby si jim postovala na jejich syna a Tom v tut dobu navtv manela Julie, kter je momentln upoutn na lko, aby mu vysvtlil, e kdy se s jeho manelkou na zanajcm verku lbal, vlastn vbec, ale vbec o nic nelo!...Nakonec se poveden dvojice vrac do bytu, kde mla bt pvodn party a sv usmiovn peet milostnm objetm v posteli hostitel!
Alan Ayckbourn: Postelov fraka

DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou, soun pedstaven

5. 11. 2016 - zatek 19:00
Slavnostn vyhlen vsledk 69. ronku Klicperova Chlumce
Slavnostn vyhlen vsledk 69. ronku Klicperova Chlumce

 Mal sl Klicperova domu

11. 11. 2016 - zatek 10:00
Loutkobran
Setkn loutk a pznivc divadla.
Pojedenct se sejdou divadeln nadenci na malm festivalu oslavujcm nejen loutkov, ale i inohern a alternativn divadlo. Poznamenejte si listopadov datum ve vaich dich a pijte se potit a pobavit. Zveme vs tmto na uniktn setkn dt i dosplch, amatrskch i profesionlnch divadelnch nadenc z loutkskch soubor z Jarome, Liberce, Turnova, Plzn, Jablonce nad Nisou, Hradce Krlov, kte v pjemnm prosted Klicperova domu pro vs budou po dva dny hrt.
Loutkobran

 Plakt Loutkobran 2016
Setkn loutka a pznivc divadla

11. 11. 2016 - zatek 10:00
Kaprek s Honzou v zakletm hradu
Druh pedstaven zane v 11:15
Kaprek s Honzou v zakletm hradu

 Marionetov pedstaven, dlka pedstaven 50 min.

12. 11. 2016 - zatek 13:00
Sobotn program
Sobotn program zane ve 13 hod. a potrv a do veera. Zde je mal ochutnvka z programu:
Od 13.00 se mete tit na loutksk odpoledne pro dti i dospl a od 19.00 na veern pedstaven pro star dti a dospl divky.
V prbhu dne nebudou chybt vystoupen domcch soubor, soute, loutksk koutky a pekvapen.
Sobotn program

 Sobotn program zane ve 13 hod. a potrv a do veera.

Pehldka je podna za finann podpory Krlovhradeckho kraje.

 


Pozvnka

Jste-li ochotnick soubor a mte ve svm repertoru njakou pknou komedii, zkuste ns kontaktovat, teba i vy si na ptm Klicperov Chlumci zahrajete.